TALLFILM er et produksjonsselskap med fokus på gode fortellinger. Vi produserer kortfilm, dokumentarfilm og oppdragsfilm. Gjennom historier som gir innlevelse og gjenkjenning ønsker vi å skape reaksjoner og engasjement.

Plakat_Grastein_dobbel1.jpg
Attila_plakat_endelig3.jpg
Hurra for deg.jpg
Attila_plakat_endelig7.jpg
Horisontal titles.png
Gamlingen 500X700..tiff